Shankhaprakshyalan (शंख–प्रक्षालन – पूर्ण पेटको सफाई)

It is the process of cleansing entire digestive tract through Yoga techniques. Many people suffering from gastritis, constipation and stomach related problem have already taken benefit from Newlife Ayurveda.

शरीरको भित्री भागलाई योग क्रियाबाट पखाल्ने कामलाई शंख–प्रक्षालन भनिन्छ । यस क्रियामा मुख देखि मलद्वारसम्म विधिवत रुपमा पखाल्ने÷धुने काम गरिन्छ । जसरी यन्त्रलाई धोइ–पखाली नवजीवन दिइन्छ त्यसरी नै यस क्रियाद्वारा शरीरको मेशीनलाई पुर्नताजगी दिन सकिन्छ । न्यूलाईफ आयुर्वेदमा शंख प्रक्षालनबाट धेरैले लाभ पाइसकेका छन् ।

Leave a comment