Shirodhara (शिरोधारा)

It is form of Ayurveda Therapy that involves gently pouring liquids (Liquid may be in form of oil, milk, etc.) over the forehead through which insomnia, headache, migraine, mental illness (depression, anxiety ) etc. can be healed.

वर्तमान तनाव युक्त समाजमा शिरोधारा चिकित्सा एक वरदान हो । रोगको प्रकृति हेरी तेल, मोही, दूध तथा विभिन्न किसिमका औषधिजन्य क्वाथबाट निधारको विशेष भागमा धारा दिइन्छ जसबाट टाउको दुख्ने, माइग्रेन, शारीरिक तथा मानसिक थकान, डिप्रेशन, अनिन्द्रा, सुस्त मनस्थिति आदि समस्यमा अति नै उपयुक्त छ ।

Leave a comment