Ksharsutra (क्षार सूत्र)

It is being used for the successful treatment of anorectal diseases. Such as piles, fistula in ano, Fisure etc. A specially prepared thread (kshar sutra) is used to cure disease by method of ligation. Ksharsutra treatment is recognized by WHO. For piles (haemorrhoid), Fistula and fissure ksharsutra has been proven to be the best treatment.

क्षार सूत्र मलद्वारका रोगहरु पाइल्स, फिस्टुला, फिसरका लागि अति नै प्रभावकारी एवं प्रभावशाली उपचार पद्धति हो । जसमा आर्युवेदिक औषधिबाट बनेको धागो (क्षार सूत्र) को प्रयोगद्वारा उपचार गरिन्छ । प्राचीन कालदेखि नै यो विधि प्रयोग हुँदै आएको थियो । क्षार सूत्र विधिलाई ध्ज्इ ले समेत मान्यता दिएको छ । पायल्स, फिस्टुला, फिसरको लागि क्षार सूत्र विधि रामवाण मानिन्छ । (यस न्यूलाईफ आयुर्वेदमा अनूभवी क्षार सूत्र विज्ञ डाक्टरहरुबाट बिना अप्रेशन मलद्वारको समस्या, दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वार दुख्ने, वरिपरि घाउ आउने, चिलाउने, रगत जाने, मलद्वारबाट लुत्रो निस्किने, पाइल्स, बवासिर, भगन्दर, फिस्टुला, फिसरको सफल उपचार गरिन्छ ।)

Leave a comment