Physiotherapy (थेरापी)

It is one of the allied health profession by using electro therapy, exercise prescription, health education which treat condition such as acute pain , cartilage damage, arthritis,pain caused by muscle spasm, various form of paralysis caused due to stroke etc.

थेरापीबाट नशा च्यापिएको, हड्डी खिइएको, ढाड तथा कम्मर दुखेको, जोर्नीहरु दुखेको, मुख बाङ्गीएको, पक्षघात, प्यारालाईसिस, गर्धन दुख्ने, हात खुट्टा झमझमाउने, सुन्निने, मांशपेशी दुख्ने, बाथ, यूरिक यसिड आदि समस्याको विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरुद्वारा सफल उपचार गरिन्छ ।

Leave a comment