Potli Massage (पोटली मसाज)

It is done by small herbal bags made of herbs and warmed in medicated oils .It reduces inflammation, improve circulation, relieves pain, improve flexibility etc.

यस पद्धतिमा बिशेष किसिमका आर्युवेदिक औषधि जडिबुटिहरुको पोटली बनाई शरीरको मालिसबाट उपचार गरिन्छ । पोटली मसाज शारीरिक दुखाईको लागि अति नै फाइदाजनक छ ।

Leave a comment