Reiki Treatment (रेकी उपचार)

It is form of alternative medicine called energy healing. Reiki Treatment is very useful for physical as well as mental problems. Reiki treatment is also available in Newlife Ayurveda by Reiki practitioners.

रेकी ऊर्जा–चिकित्सा पद्धति हो, यो जापनिज उपचार पद्धति भएकोले उपचार गर्न अत्यन्त सजिलो छ । रेकी शारीरिक र मानसिक समस्यामा अतिनै प्रभावकारी उपचार मानिन्छ । न्यूलाईफ आयुर्वेदमा रेकी हिलरहरुद्वारा फोटो र स्पर्शद्वारा उपचार भईरहेको छ ।

Leave a comment